Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu hay chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại chuyện mẹ chồng khó tính quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong cuộc sống.