Những câu chuyện  tâm sự gia đình  gồm mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu và mối quan hệ tình cảm hôn nhân và chuyện ngoại tình