Tư vấn tình yêu và giới tính chuyện tình yêu và sức khỏe giới tính. Tình yêu tuổi học trò câu và những hệ lụy đi kèm chia sẻ cách đề phòng và giải quyết khi mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi học trò.